Ważniejsze realizacje konserwatorskie


Przedstawiono tu realizacje samodzielne, oraz przy współracy z firmami konserwatorskimi


   Kościół p.w. Narodzenia NMP w Łapczycy [Gotyk, 1340] – wykonanie izolacji poziomej kaplicy.
Nr rej. zabytków: A-4 z 3.04.1968 = A-35 (Tar), st. rej. nr 5 z 13.03.1930 r.

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: październik – listopad 2014 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kaplica w Zespole szpitalno - parkowym w Krakowie Kobierzynie ul. dr. J. Babińskiego 29 - Schody do budynku. [XIX w.], – piaskowiec, granit, tynk, metaloplastyka.
Nr rej. zabytków: A-893 z 17.IX.1999.
Zdjęcie nr 1, Zdjęcie nr 2

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: wrzesień – listopad 2014 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Ruiny zamku w Rabsztynie – prace konserwatorskie w obrębie ruin zamku górnego – konserwacja reliktów kamieniarki i struktur ceramicznych odnalezionych w ramach prac archeologicznych. [Renesans, XVI w.], – wapień, piaskowiec, ceramika szkliwiona, ceramika, tynk.
Nr rej. zabytków: I-3-18/46 z 17.05.1947 oraz A - 1292/82 z 2.11.1982, A – 993/M
Zdjęcie nr 1, Zdjęcie nr 2

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: lipiec – październik 2014 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Ruiny Klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu – elewacja wschodnia od transeptu do elewacji frontowej kościoła pw. Wniebowzięcia NMP. [Barok, XVIII w.], – piaskowiec, cegła, tynk.
Nr rej. zabytków: A-69, z 11.12.1967 oraz A-161 z 24.08.1989, A-803 z 27.II.1952
Zdjęcie nr 1, Zdjęcie nr 2, Zdjęcie nr 3

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: sierpień – listopad 2014 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kościół p.w. św. Jacka Odrowąża w Chochołowie – [Neogotyk, 1853-1873] – elewacje  – kontynuacja prac (zakończenie całości prac na elewacjach kościoła).
Nr rej. zabytków: A-65/M, z 28.09.2006
Zdjęcie nr 1

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: maj – sierpień 2014 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kościół p.w. Narodzenia NMP w Łapczycy [Gotyk, 1340] – konserwacja cokołu kamiennego oraz wykonanie izolacji poziomej prezbiterium, zakrystii.
Nr rej. zabytków: A-4 z 3.04.1968 = A-35 (Tar), st. rej. nr 5 z 13.03.1930 r.
Zdjęcie nr 1

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: maj - sierpień 2014 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Mur wokół kościoła p.w. Św. Mikołaja w Sidzinie k. Jordanowa. [XIX w, XX w.], – piaskowiec, tynk, polichromie na tynku, płaskorzeźbione polichromowane stacje drogi krzyżowej, metaloplastyka.
Nr rej. zabytków: A-656 (NOWY NUMER A-1026/M)
Zdjęcie nr 1, Zdjęcie nr 2, Zdjęcie nr 3

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: kwiecień - październik 2014 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Ruiny Klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu – elewacja frontowa kościoła pw. Wniebowzięcia NMP [Barok, XVIII w.], – piaskowiec, cegła, tynk.
Nr rej. zabytków: A-69, z 11.12.1967 oraz A-161 z 24.08.1989, A-803 z 27.II.1952
Zdjęcie nr 1 Zdjęcie nr 2

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa, oraz firmą „POL-BUD” Grzegorz Buczkowicz, Brzozów. ;
czas trwania prac: październik – listopad 2013 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, ul. Westerplatte 9 [Eklektyzm, XIX w.] – remont konserwatorski ogrodzenia i parteru elewacji budynku, – piaskowiec, tynk, dolomit.
Nr rej.: A-833, pałacyk z 1.12.1989
Zdjęcie nr 1

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: wrzesień – październik 2013 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kościół p.w. Matki Bożej Królowej w Kwiatoniu - d. łemkowska cerkiew grekokatolicka [XVII w.] – wykonanie odwodnienia wokół budynku świątyni.
Nr rej. zabytków: A 465 z 26.11.1986. Obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2013 r.

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: wrzesień – październik 2013 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Teatr Miniatura w Krakowie – wymiana pokrycia dachowego i odtworzenie zabytkowych akroterionów oraz płotka przeciwśnieżnego [Secesja, 1892-93 r.], – miedź.
Nr rej. zabytków: A-946 z 17.05.1993 r.
Zdjęcie nr 1, Zdjęcie nr 2

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: sierpień – październik 2013 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Ruiny Klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu – konserwacja wytypowanych elementów w ramach zadania pn. Budowa wieży widokowej w Zagórzu – promocja obszarów Natura 2000 - pozostałości furty klasztornej, południowo-wschodnia ściana cel mnichów, fragment południowo-wschodniej i południowo-zachodniej elewacji kościoła wraz z przylegającą do niej wieżą, mury wewnętrzne wieży, relikty murów ogrodu klauzurowego. [Barok, XVIII w.], – piaskowiec, cegła, tynk.
Nr rej. zabytków: A-69, z 11.12.1967 oraz A-161 z 24.08.1989, A-803 z 27.II.1952
Zdjęcie nr 1, Zdjęcie nr 2, Zdjęcie nr 3

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa, oraz firmą „Tatry” Janusz Kluzowicz z Myślenic.;
czas trwania prac: lipiec – listopad 2013 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Renesansowe, kamienne tabernakulum z kościoła pw. św. Wojciecha w Starym Wiśniczu [Renesans, 1544 r.], – piaskowiec.
Nr rej. zabytków: 13 z 9.04.1968 r.
Zdjęcie nr 1

Kierownik zespołu konserwatorskiego
czas trwania prac: czerwiec – listopad 2013 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kościół p.w. Narodzenia NMP w Łapczycy [Gotyk, 1340] – zabezpieczenie dolnych partii elewacji poprzez ułożenie kamiennej opaski wokół kościoła.
Nr rej. zabytków: A-4 z 3.04.1968 = A-35 (Tar), st. rej. nr 5 z 13.03.1930 r.
Zdjęcie nr 1

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: czerwiec – lipiec 2013 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kościół p.w. św. Jacka Odrowąża w Chochołowie – [Neogotyk, 1853-1873] – elewacje  – kontynuacja prac.
Nr rej. zabytków: A-65/M, z 28.09.2006
Zdjęcie nr 1,

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: maj – lipiec 2013 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kamienica Czyńcielów przy Rynku Głównym 4 / Plac Mariacki 9 w Krakowie [Secesja, 1907-1908 r.] – prace konserwatorskie i budowlane elewacji.
Nr rej. zabytków: A - 668 z roku 1984
Zdjęcie nr 1, Zdjęcie nr 2, Zdjęcie nr 3

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „FRB Wojciech Twardowski” z Krakowa;
czas trwania prac: marzec – czerwiec 2013 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Dwór Horodyńskich w Kotowej Woli [XVIII/XIX w.] – konserwacja, rekonstrukcja i odbudowa zabytkowego dworu.
nr rej.: A-120 z dnia 14.06.1977 r.

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: wrzesień – listopad 2012 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kościół p.w. Matki Bożej Królowej w Kwiatoniu. D. Cerkiew grekokatolicka [XVII w]
nr rej.: A-4 z 3.04.1968 = A-35 (Tar), st. rej. nr 5 z 13.03.1930 r.


Zdjęcie nr 1, Zdjęcie nr 2 Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: sierpień – listopad 2012 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kościół p.w. Narodzenia NMP w Łapczycy - elewacja Południowa [1340 r., XVII/XVIII, 1900] – (piaskowiec cegła ceramiczna, metaloplastyka).
nr rej.: A-4 z 3.04.1968 = A-35 (Tar), st. rej. nr 5 z 13.03.1930 r.
Zdjęcie nr 1, Zdjęcie nr 1

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: czerwiec - listopad 2012 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Dzwonnica przy Bazylice Kolegiackiej św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu [1903- 1913]– 4 portale kamienne] – (wapień pińczowski).
nr rej.: A-120 z dnia 14.06.1977 r.
Zdjęcie nr 1, Zdjęcie nr 2

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: wrzesień – październik 2012 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Teatr Miniatura w Krakowie – wymiana pokrycia dachowego [1892-93]– (miedź).
nr rej.: A-120 z dnia 14.06.1977 r.
Zdjęcie nr 1, Zdjęcie nr 1

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: lipiec – październik 2012 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kościół p.w. św. Jacka Odrowąża w Chochołowie - elewacje [1853-1873] – kontynuacja prac.
nr rej.: A-65/M, z 28.09.2006r.
Zdjęcie nr 1, Zdjęcie nr 2, Zdjęcie nr 3

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: czerwiec – wrzesień 2012 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Ratusz w Bieczu, recepcja I p. [XVI – XX w.] – tynki, polichromia na tynku.
nr rej.: A-250 z 5.03.1931r.
Zdjęcie nr 1, Zdjęcie nr 1

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: luty – marzec 2012 r. .
CZYTAJ WIĘCEJ

   Ratusz w Bieczu, hall, klatka schodowa, zejście do piwnicy [XVI – XX w.] – wątki ceglane, kamieniarka z piaskowca, tynki.
nr rej.: A-250 z 5.03.1931 r.
Zdjęcie nr 1, Zdjęcie nr 2, Zdjęcie nr 3

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: styczeń – marzec 2009 - styczeń 2012 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Dwór Horodyńskich w Kotowej Woli – [XVIII/XIX w., konserwacja, rekonstrukcja i odbudowa zabytkowego dworu] – prace zabezpieczające, prace rozbiórkowe, prace odtworzeniowe, wykonanie sklepień i stropów.
nr rej.: A-120 z dnia 14.06.1977 r.
Zdjęcie nr 1, Zdjęcie nr 2, Zdjęcie nr 3, Zdjęcie nr 4, Zdjęcie nr 5,

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: wrzesień – październik 2011 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kościół pw. Wszystkich Świętych w Zakliczynie – [XVIII w., elewacje drewnianego kościoła (bez dzwonnicy i przybudówek)
nr rej.:I-3-60/47 z 10.11.1947 r.
Zdjęcie nr 1, Zdjęcie nr 2

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: czerwiec – listopad 2011 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krynicy – Słotwinach (dawna cerkiew greckokatolicka p.w. Opieki Bogurodzicy. – [1887 – 88 r.] – cokół kamienny, prace konstrukcyjne (wymiana podwalin), metaloplastyka.
nr rej.:A-108.
Zdjęcie nr 1, Zdjęcie nr 2

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: 2011 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kaplica św. Rozalii w Niedzicy – [XVIII w.] – elewacje (tynk),dach (gont), stolarka drzwiowa i okienna.
nr rej.:A-108.
Zdjęcie nr 1, Zdjęcie nr 2

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: 2011 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kościół p.w. Narodzenia NMP w Łapczycy - elewacja PN. – [1340 r., XVII/XVIII, 1900] Piaskowiec (cegła ceramiczna, metaloplastyka).
nr rej.:A-4 z 3.04.1968 = A-35 (Tar), st. rej. nr 5 z 13.03.1930 r.
Zdjęcie nr 1, Zdjęcie nr 2

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: maj - listopad 2011 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kościół p.w. św. Jacka Odrowąża w Chochołowie – [1853-1873] – elewacje - kontynuacja prac.
Zdjęcie nr 1, Zdjęcie nr 2, Zdjęcie nr 3

nr rej.:A-65/M, z 28.09.2006r.
Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: maj – sierpień 2011 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej, [1500 r.] – prace zabezpieczające konstrukcję zabytkowego kościoła, posadzka ceramiczna.
Nr rej.: 22-ZN z 24.11.1948.
Zdjęcie nr 1, Zdjęcie nr 2

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: marzec – lipiec 2011 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej [1500 r.] – prace zabezpieczające konstrukcję kościoła.
nr rej. 22-ZN z 24.11.1948.
Zdjęcie nr 1, Zdjęcie nr 2

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską "Vibud" mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: listopad – grudzień 2010 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Dom Becza w Bieczu, Rynek 2 [XIV-XVI, XX] – elewacje – (piaskowiec, tynki, dach, stolarka, metaloplastyka).
nr rej.: A-372 z 8.05. 1968 r.
Zdjęcie nr 1

Dom Becza w Bieczu – elewacje

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską "Vibud" mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: wrzesień – grudzień 2010 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Dom Kromera w Bieczu, ul. Kromera [1519 r.] – elewacje – (piaskowiec, granit, tynki, stolarka, metaloplastyka).
nr rej.: A-309 z 26.09.1973 r. – st. rej. Nr 19 z 05.03.1930.
Zdjęcie nr 1, Zdjęcie nr 2

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską "Vibud" mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: wrzesień – grudzień 2010 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kościół p.w. Narodzenia NMP w Łapczycy [1340, XVII/XVIII, 1900] – elewacje: prezbiterium, zakrystii, kruchty, szczyty Wsch i Zach kościoła – (piaskowiec, tynki, metaloplastyka).
nr rej.: A-4 z 3.04.1968 = A-35 (Tar), st. rej. nr 5 z 13.03.1930 r.
Zdjęcie nr 1, Zdjęcie nr 2

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską "Vibud" mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: sierpień – listopad 2010 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Opactwo Cystersów w Mogile, Kraków – Nowa Huta, ul. Klasztorna 11 [XV – XVIII w] – elewacja zachodnia skrzydła południowego klasztoru – (tynki, metaloplastyka, blacharka, wapień pińczowski).
nr rej.: A-20, 07.03.1930 r. i 19.II.1975 r.
Zdjęcie nr 1

Opactwo Cystersów w Mogile – elewacja zachodnia skrzydła południowego klasztoru

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską "Vibud" mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: lipiec – wrzesień 2010 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Szkoła Muzyczna w Żorach, ul. Dworcowa 6 [1903] – elewacje – (dekoracja sztukatorska, cegła klinkierowa i szkliwiona).
nr rej.: A/174/06 z 20 II 2006
Zdjęcie nr 1, Zdjęcie nr 2

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską "Vibud" mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: VII – X. 2010 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kościół p.w. św. Jacka Odrowąża w Chochołowie [1853-1873] – elewacje – kontynuacja prac: elewacja i Pd. pomiędzy transeptem i wieżą (piaskowiec).
nr rej.: A-65/M, z 28.09.2006
Zdjęcie nr 1, Zdjęcie nr 2

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską "Vibud" mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: lipiec – wrzesień 2010 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Wieża mieszkalno obronna w Kwaśniowie Dolnym, ul. Dworska 17 [XVI w.] – wapień, piaskowiec, tynk.
nr rej.: A/1660/97 z 15.12.1997(Kat.).
Zdjęcie nr 1

Wieża mieszkalno obronna w Kwaśniowie Dolnym

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską "Vibud" mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: lipiec – wrzesień 2009
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kamienica Obońskiego w Myślenicach, Rynek nr 27 – [XVIII, XIX w.] – elewacja frontowa – (obraz olejny na blasze, tynki i sztukaterie, piaskowiec, metaloplastyka, stolarka).
nr rej.: A-519 z 25.06.1985, dom „Pod Matką Boską”.
Zdjęcie nr 1, Zdjęcie nr 2

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską "Vibud" mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: czerwiec – sierpień 2010 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, ul. Westerplatte 9 [XIX w.] – klatka schodowa, poczekalnia – (dekoracja sztukatorska, tynki, marmury).
nr rej.: A-833, pałacyk z 1.12.1989
Zdjęcie nr 1, Zdjęcie nr 2, Zdjęcie nr 3

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską "Vibud" mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: czerwiec – lipiec 2010 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Ratusz w Bieczu – piwnice [XVI – XX w.] – wątki kamienne, wątki ceglane, kamieniarka.
nr rej.: A-250 z 5.03.1931
Zdjęcie nr 1

Ratusz w Bieczu – piwnice

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: listopad – grudzień 2009 – styczeń 2010 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Sala nr 121 i 122 w korytarzu I. piętra skrzydła wschodniego w Gmachu Głównym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22 [pocz. XX w.] – tynki, sztukaterie, tapiserie, stolarka, pakiet, metaloplastyka.
nr rej.: A-1007 z 14.12.1995 /Gmach Urzędu Wojewódzkiego/
Zdjęcie nr 1, Zdjęcie nr 2

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską "Vibud" mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: listopad – grudzień 2009 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kamienica przy ul. Szewskiej nr 4 w Krakowie – elewacja frontowa i tylna [XVIII w] – tynki, sztukaterie, kamieniarka.
nr rej.: A-287, kamienica z 16.05.1966
Zdjęcie nr 1

Kamienica przy ul. Szewskiej nr 4 w Krakowie

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską "Vibud" mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: październik – grudzień 2009 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Wieża mieszkalno obronna w Kwaśniowie Dolnym, ul. Dworska 17 [XVI w.] – wapień, piaskowiec.
nr rej.: A/1660/97 z 15.12.1997(Kat.)
Zdjęcie nr 1

Wieża mieszkalno obronna w Kwaśniowie Dolnym

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską "Vibud" mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: wrzesień – październik 2009
CZYTAJ WIĘCEJ

   Dom kolegiaty Wszystkich Świętych – ul. Kanonicza nr 11 – elewacja od strony Plant – [XV/XIX w] – (tynki)
nr rej.: A-148, kamienica 26.05.1965
Zdjęcie nr 1

Dom kolegiaty Wszystkich Świętych

Nadzór konserwatorski – współpraca z firmą FHU "Woźniak" – Jarosław Woźniak;
czas trwania prac: sierpień – wrzesień 2009 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Collegium Śniadeckiego w Krakowie, ul. Kopernika nr 27 [XVIII w.] – sień wejściowa, klatka schodowa, piwnice, pomieszczenia na I piętrze, kominy, taras I p., taras ze schodami od ogrodu. – (stolarka, kamieniarka, tynki, blacharka).
nr rej.: A-102, Obserwatorium Astronomiczne UJ 29.09.1947
Zdjęcie nr 1

Collegium Śniadeckiego w Krakowie

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską "Vibud" mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: sierpień – wrzesień 2009 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Klasztor Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu: budynek przy ul. Warszawskiej 13 z oficynami w Krakowie – [XIX w.] – Elewacje frontowe – (tynki, stolarka, metaloplastyka). nr rej.: A-1094 z 27.09.1998 /Zespół klasztorny Nazaretanek/
Zdjęcie nr 1

Klasztor Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską "Vibud" mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: sierpień – październik 2009 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   "Dom z Basztą" w Bieczu – elewacja PN i Zach. [XV – XVI w.] – tynki, kamieniarka, sgraffito, metaloplastyka.
nr rej.: A-88 z 5.01.1968
Zdjęcie nr 1

"Dom z Basztą" w Bieczu

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską "Vibud" mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa; czas trwania prac: lipiec – wrzesień 2009
CZYTAJ WIĘCEJ

   Instytut ekspertyz sądowych w Krakowie, ul. Westerplatte 9 [XIX w.] –westybul i klatka schodowa – (dekoracja sztukatorska, marmury).
nr rej.: A-833, pałacyk z 1.12.1989
Zdjęcie nr 1

Instytut ekspertyz sądowych w Krakowie

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską "Vibud" mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: czerwiec – wrzesień 2009
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kościół p.w. św. Jacka Odrowąża w Chochołowie – [1853-1873] – elewacje – kontynuacja prac: wieża (ściana PN, Płd i Zach), elewacje PN i Płd – pierwsze przęsło. (piaskowiec)
nr rej.: A-65/M, z 28.09.2006
Zdjęcie nr 1

Kościół p.w. św. Jacka Odrowąża w Chochołowie

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską "Vibud" mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa;
czas trwania prac: V- VII. 2009 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie – Holl wejściowy – relikt schodów – XIX w. (granit, lastryko, ceramika, mosiądz).
nr rej.: 1597 z 15.09.1995 /d. Korpus Kadetów im. Suwrowa – Budynek/
Zdjęcie nr 1

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie – relikt schodów

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano – konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa oraz firmą „Marwokat” z Warszawy – 2009 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie – Sala konferencyjna – (kolumny – stiukolustro) [XIX w.].
nr rej.: 1597 z 15.09.1995 /d. Korpus Kadetów im. Suwrowa – Budynek/
Zdjęcie nr 1

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie – Sala konferencyjna

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano – konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa oraz firmą „Marwokat” z Warszawy – 2008 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Grobowiec Jana Matejki z Cmentarza Rakowickiego w Krakowie – [ok. 1879 r.] – Elewacja frontowa –
nr rej.: A-584, z 7.06.1976 /Cmentarz Rakowicki/
Zdjęcie nr 1

Grobowiec Jana Matejki z Cmentarza Rakowickiego w Krakowie

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa – 2008 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kamienica przy ul. Grodzkiej 25 w Krakowie – Elewacje.
nr rej.: A-212, kamienica z 10.03.1966

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa – 2008 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kościół p.w. św. Jacka Odrowąża w Chochołowie – [1853-1873] – Elewacja frontowa – (piaskowiec).
nr rej.: A-65-M, z 28.09.2006
Zdjęcie nr 1

Kościół p.w. św. Jacka Odrowąża w Chochołowie

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa – 2008 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Klasztor Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu: budynek przy ul. Warszawskiej 13 z oficynami w Krakowie – [XIX w.] – Elewacje ogrodowe – (tynki, stolarka, metaloplastyka).
nr rej.: A-1094, 27.11.1998 /Zespół klasztorny Nazaretanek/
Zdjęcie nr 1

Klasztor Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu

Nadzór konserwatorski – współpraca z firmą FHU „Woźniak” – Jarosław Woźniak – 2008 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kamienica przy ul. Lubicz nr 22 w Krakowie – [1911r.] – Elewacja frontowa – (tynki, sztukaterie).Zdjęcie nr 1

Kamienica przy ul. Lubicz nr 22 w Krakowie

Nadzór konserwatorski – współpraca z firmą FHU „Woźniak” – Jarosław Woźniak – 2008 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Klasztor sióstr Klarysek w Starym Sączu – Elewacja zachodnia z narożną przyporą "Domu św. Kingi" (tynki, kamieniarka), Mur obwodowy PN, zachodni z bramą gospodarczą, południowo-wschodni (sgraffito, kamieniarka), Baszta (tynki, kamieniarka) – [XIII, XIV, XVII w.].
nr rej.: zespół A-37 z 08.03.1930 i 05.08.1936 = st. rej. nr 69 = A-113 (NSz) /klasztorny Klarysek: kościół p.w. św. Trójcy i klasztor w granicach objętych murem z basztami/
Zdjęcie nr 1

Klasztor sióstr Klarysek w Starym Sączu

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą kamieniarską „Wolski”, Kazimierz Wolski z Czorsztyna oraz firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa – 2008 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie – Reprezentacyjna klatka schodowa– [XIX w., odbudowa i wystrój wnętrza w latach 1947-48] – (marmur, trawertyn, dekoracja stiukowa i malarska, metaloplastyka, stolarka).
nr rej.: 1597 z 15.09.1995 /d. Korpus Kadetów im. Suwrowa – Budynek/
Zdjęcie nr 1

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie – Reprezentacyjna klatka schodowa

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano – konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa oraz firmą „Marwokat” z Warszawy – 2008 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Muzeum Biżuterii Królewskiej (Pałac Fatma Al-Zahra) w Aleksandrii (Egipt) – [XIX w.] – wnętrza (sztukaterie, dekoracja malarska).
Zdjęcie nr 1

Muzeum Biżuterii Królewskiej (Pałac Fatma Al-Zahra) w Aleksandrii (Egipt)


Współpraca z firmą „Heritage Egypt” z Kairu – ekspert konserwator – 2007 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Akademia Handlowa w Krakowie – [XIX w.] – rekonstrukcje rzeźbiarskie detalu z metaloplastyki.
nr rej.: A-1117 z 21.11.2001 /Szkoła Ekonomiczna nr 1/
Zdjęcie nr 1

Akademia Handlowa w Krakowie – [XIX w.] – rekonstrukcje rzeźbiarskie detalu z metaloplastyki

Współpraca z firmą „Bobicki” z Krakowa – 2007 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kościół św. Wojciecha w Wąwolnicy – Polichromowany portal kamienny, wejście do zakrystii. [VI/VII w.]
Zdjęcie nr 1

Kościół św. Wojciecha w Wąwolnicy – wejście do zakrystii

Współpraca z firmą „ART. SERVICE” Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki. Roland Róg – 2007 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Konserwacja barokowej figury Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy kościele p.w. św. Jakuba w Skierniewicach z 1738 r. – (piaskowiec, marmur, złocenia).
Zdjęcie nr 1

Konserwacja barokowej figury Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy kościele p.w. św. Jakuba w Skierniewicach z 1738 r.

Współpraca z firmą „AC Konserwacja Zabytków” mgr A. Piotrowskiego i E. Kosakowskiego z Krakowa – 2007 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Klasztor sióstr Klarysek w Starym Sączu – kościół, furta, rozmównica, wieża bramna, budynki przybrane, mury obwodowe – prace elewacyjne – [XIV, XVII, XVIII, XIX w.] – (piaskowiec, tynki, sgrafitto).
nr rej.: zespół A-37 z 08.03.1930 i 05.08.1936 = st. rej. nr 69 = A-113 (NSz) /klasztorny Klarysek: kościół p.w. św. Trójcy i klasztor w granicach objętych murem z basztami/
Zdjęcie nr 1

Klasztor sióstr Klarysek w Starym Sączu

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą kamieniarską „Wolski”, Kazimierz Wolski z Czorsztyna oraz firmą budowlano-konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa – 2007 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie – fasada PN – [XIX w.] – (tynki, dekoracja stiukowa (cement romański), wapień pińczowski, piaskowiec).
nr rej.: A-36 z 13.03.1961 /Teatr im. J. Słowackiego/
Zdjęcie nr 1

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie – fasada PN

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą ”AC Konserwacja Zabytków” mgr A. Piotrowskiego i E. Kosakowskiego z Krakowa – 2007 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie – Sala Świetlikowa – [XIX w., odbudowa i wystrój wnętrza w latach 1947-48] – (dekoracja stiukowa i malarska, metaloplastyka, stolarka).
nr rej.: 1597 z 15.09.1995 /d. Korpus Kadetów im. Suwrowa – Budynek/
Zdjęcie nr 1

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie – Sala Świetlikowa

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano – konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa oraz firmą „Marwokat” z Warszawy – 2006 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kamienica przy ulicy Kwiatowej 2 w Poznaniu – fasada frontowa i od podworca – [pocz. XX w. ok. 1903 r.] – (tynki, sztukaterie, cegła, metaloplastyka).
Zdjęcie nr 1

Kamienica przy ulicy Kwiatowej 2 w Poznaniu – fasada frontowa i od podworca

Nadzór konserwatorski – współpraca z firmą budowlano – konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa – 2006 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Sąd Rejonowy w Myślenicach – elewacje – [pocz. XX w. – 1906 lub 1909 r.] – (elewacje ceglane, tynki, piaskowiec).

Nadzór konserwatorski – współpraca z firmą ”AC Konserwacja Zabytków” mgr A. Piotrowskiego i E. Kosakowskiego z Krakowa – 2006 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Katedra w Kielcach – epitafia A. Andrzejewskiego, I. Smoleńskiego, K. Sławoszewskiej, J. Zadzika, J. Gliszczyńskiej – [XIX w] – (marmur).
nr rej.: 89 z 27.06.1932
Zdjęcie nr 1

Katedra w Kielcach – epitafia A. Andrzejewskiego, I. Smoleńskiego, K. Sławoszewskiej, J. Zadzika, J. Gliszczyńskiej

Współpraca z firmą ”AC Konserwacja Zabytków” mgr A. Piotrowskiego i E. Kosakowskiego – 2006 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie – fasada wschodnia, tambur i nadscenie- [XIX w.] – (tynki, dekoracja stiukowa (cement romański), wapień pińczowski, piaskowiec).
nr rej.: A-36 z 13.03.1961 /Teatr im. J. Słowackiego/
Zdjęcie nr 1

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie – fasada wschodnia, tambur i nadscenie

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą ”AC Konserwacja Zabytków” mgr A. Piotrowskiego i E. Kosakowskiego z Krakowa – 2006 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Teatr Miniatura w Krakowie, pl. św. Ducha 2 - remont hydroizolacji tarasu wschodniego.
nr rej.: A-946 z 17.05.1993 /Teatr Miniatura/

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano – konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa – 2006 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kościół o.o. Bernardynów w Krakowie – portal i drzwi do zakrystii – [XVII w.] – (piaskowiec, wapień pińczowski polichromowany, drewno polichromowane).
nr rej.: A-18 /19.02.1935/ 9.11.1972
Zdjęcie nr 1

Kościół o.o. Bernardynów w Krakowie – portal i drzwi do zakrystii

Współpraca z firmą ”AC Konserwacja Zabytków” mgr A. Piotrowskiego i E. Kosakowskiego – 2006 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Rzeźba Chrystusa Frasobliwego z kościoła św. Krzyża w Krakowie – [XVI w.] – (wapień pińczowski polichromowany).
nr rej.: A-15 /25.03.1931/ 30.04.1973/
Zdjęcie nr 1

Rzeźba Chrystusa Frasobliwego z kościoła św. Krzyża w Krakowie

Współpraca z firmą ”AC Konserwacja Zabytków” mgr A. Piotrowskiego i E. Kosakowskiego z Krakowa – 2006 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie – Sala Świetlikowa – [XX w.] – (dekoracja stiukowa i malarska, metaloplastyka).
Zdjęcie nr 1

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie – Sala Świetlikowa

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą budowlano – konserwatorską „Vibud” mgr inż. Wiesława Widy z Krakowa oraz firmą „Marwokat” z Warszawy – 2005 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie – fasada zachodnia i południowa – [XIX w.] – (tynki, dekoracja stiukowa (cement romański), wapień pińczowski, piaskowiec, marmur).
nr rej.: A-36 z 13.03.1961 /Teatr im. J. Słowackiego/
Zdjęcie nr 1

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie – fasada zachodnia i południowa

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą ”AC Konserwacja Zabytków” mgr A. Piotrowskiego i E. Kosakowskiego z Krakowa – 2005 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kościół p.w. Najświętszego Zbawicielaelewacja prezbiterium – tynki.
nr rej.: A-708

Kierownik zespołu. Współpraca z firmą "Konserwacja Zabytków" mgr A. Piotrowskiego i E. Kosakowskiego – 2004 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Epitafium księdza Feliksa Toczyskiego i Epitafium Elżbiety z Łukasiewiczów Mysyrowicz i Andrzeja Kajetana Mysyrowicz z elewacji frontowej kościoła p.w. św. Rocha w Jasieńcu.
Zdjęcie nr 1

Epitafium Mysyrowiczów – po konserwacji

Współpraca z firmą "Konserwacja Zabytków" mgr A. Piotrowskiego i E. Kosakowskiego  – 2004/2005 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Figura Matki Boskiej przed Katedrą w Lublinie – wapień pińczowski, piaskowiec.

Współpraca z firmą "Konserwacja Zabytków" mgr A. Piotrowskiego i E. Kosakowskiego – 2004.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Gimnazjum nr 1 w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 7 – elewacja frontowa dekoracji architektoniczno-rzeźbiarskiej – piaskowiec, wapień pińczowski.
nr rej.: A-1125 z 8.12.2003 /szkoła/
Zdjęcie nr 1

Gimnazjum nr 1 w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 7 – elewacja frontowa

Współpraca z firmą "Konserwacja Zabytków" mgr A. Piotrowskiego i E. Kosakowskiego  – 2004 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kościół parafialny p.w. Trójcy Świętej w Babicachpóźnobarokowa chrzcielnica – marmur dębnicki.

Współpraca z firmą "Konserwacja Zabytków" mgr A. Piotrowskiego i E. Kosakowskiego  – 2004 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Pałac Mohammeda Alego w Kairze – kolumnada i posągi lwów – marmur karraryjski.
Zdjęcie nr 1

Pałac Mohammeda Alego w Kairze – kolumnada i posągi lwów

Współpraca z firmą “Heritage Egypt” – ekspert konserwator  – 2004 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Dzwonnica, Plebania, Ogrójec w Kielcach elewacje – (tynk, piaskowiec, blacharka).
nr rej.: A-89 z 27.06.1932 /dzwonnica/
Zdjęcie nr 1

Dzwonnica, Plebania, Ogrójec w Kielcach – elewacje

Kierownik zespołu konserwatorskiego – Współpraca z firmą "Konserwacja Zabytków" mgr A. Piotrowskiego i E. Kosakowskiego – 2002/2003 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

    Katedra w Kielcach menza ołtarzowa i posadzka prezbiterium.
nr rej.: 89 z 27.06.1932

Kierownik zespołu konserwatorskiego  – Współpraca z firmą "Konserwacja Zabytków" mgr A. Piotrowskiego i E. Kosakowskiego  – 2003 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Niepokalane poczęcie NMP w Kielcachrzeźba – (piaskowiec).
nr rej.: 255 z 15.02.1967 /zespół katedry p.w. Wniebowzięcia NMP/
Zdjęcie nr 1

Niepokalane poczęcie NMP w Kielcach – rzeźba

Współpraca z firmą "Konserwacja Zabytków" mgr A. Piotrowskiego i E. Kosakowskiego  – 2002 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Św. Jan Nepomucen z Kielcrzeźba – (piaskowiec, marmur).
nr rej.: 255 z 15.02.1967 /zespół katedry p.w. Wniebowzięcia NMP/
Zdjęcie nr 1

Św. Jan Nepomucen z Kielc – rzeźba

Współpraca z firmą "Konserwacja Zabytków" mgr A. Piotrowskiego i E. Kosakowskiego  – 2002 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   Kaplica cmentarna rodziny Malinowskich z Cmentarza Starego w Kielcach – tynki, piaskowiec, marmur, blacharka.
nr rej.: 1001 z 30.10.1980 /cmentarz katolicki "stary", ul. Ściegiennego/
Zdjęcie nr 1

Kaplica cmentarna rodziny Malinowskich

Współpraca z firmą "Konserwacja Zabytków" mgr A. Piotrowskiego i E. Kosakowskiego  – 2002 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

    Katedra w Kielcach – elewacje – (piaskowiec, tynki, marmur, blacharka).
nr rej.: 89 z 27.06.1932
Zdjęcie nr 1

Katedra w Kielcach – elewacje

Kierownik zespołu konserwatorskiego – Współpraca z firmą "Konserwacja Zabytków" mgr A. Piotrowskiego i E. Kosakowskiego  – 2001/2002 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

    Pomnik Żołnierzy 12 Pułku Piechoty w Wadowicach – (piaskowiec) – 2001r.
nr rej.: A-422/82
Zdjęcie nr 1

Pomnik Żołnierzy 12 Pułku Piechoty w Wadowicach

CZYTAJ WIĘCEJ

    Pałac I.K. Poznańskiego w Łodzi – elewacje ogrodowe.
nr rej.: A/16 z 20.01.1971
Zdjęcie nr 1

Pałac I.K. Poznańskiego w Łodzi – elewacje ogrodowe

Kierownik zespołu konserwatorskiego – Współpraca z firmą "Konserwacja Zabytków" mgr A. Piotrowskiego i E. Kosakowskiego  – 1999/2000/2001 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

    Kościół o.o. Misjonarzy w Krakowie ul. Leaelewacje ceglane z kamieniarką – (wapień pińczowski, piaskowiec).
nr rej.: A-587 z 2.08.1976
Zdjęcie nr 1

Kościół o.o. Misjonarzy w Krakowie ul. Lea – elewacje

Kierownik zespołu konserwatorskiego – Współpraca z firmą "Konserwacja Zabytków" mgr A. Piotrowskiego i E. Kosakowskiego  – 1998 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

    Kraków, Wawel, Zamek Królewski – skrzydło zachodnie, kondygnacja II – sala 244 („Pod Meluzyną”): wczesnobarokowy portal drzwiowy polichromowany (ściana zachodnia), portal kamienny (ściana południowa), sala 246: portal kamienny (ściana południowa).

CZYTAJ WIĘCEJ

    Budynek Straży Pożarnej – elewacja frontowa i boczna – (cegła klinkierowa).
nr rej.: A-572 /kompleks budynków Straży Pożarnej/ 12.01.1976
Zdjęcie nr 1

Budynek Straży Pożarnej – elewacja frontowa i boczna

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą "Konserwacja Zabytków" mgr A. Piotrowskiego i E. Kosakowskiego  – 1997 i 1998 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

   WawelŁazienka prezydenta Mościckiego – (marmur karraryjski) – 1997 r. 

CZYTAJ WIĘCEJ

    Zamek w Sanoku – kamienne portale – (piaskowiec). Zdjęcie nr 1

Zamek w Sanoku – kamienne portale

Współpraca z firmą "Konserwacja Zabytków" mgr A. Piotrowskiego i E. Kosakowskiego  – 1996/97 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

    Kościół p.w. ś. ś. Piotra i Pawła – dekoracja stiukowa absydy.
nr rej.: A-4 z /25.02.1931/ 30.01.1973
Zdjęcie nr 1

Kościół p.w. ś. ś. Piotra i Pawła – dekoracja stiukowa absydy

Współpraca z firmą "Konserwacja Zabytków" mgr A. Piotrowskiego i E. Kosakowskiego  – 1996/97 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

    Kościół o. o. Franciszkanów w Krakowie – cokół kruchty (piaskowiec).
nr rej.: A-22 z 2.06.1934

Współpraca z firmą "Konserwacja Zabytków" mgr A. Piotrowskiego i E. Kosakowskiego  – 1996 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

    Epitafium rodziny Pohl w Jeleniej Górze – (piaskowiec).
Zdjęcie nr 1

Epitafium rodziny Pohl w Jeleniej Górze

Współpraca z firmą "Konserwacja Zabytków" mgr A. Piotrowskiego i E. Kosakowskiego  – 1996 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

    Synagoga Tempel w Krakowie (Kazimierz) – elewacja frontowa – sztukaterie i tynki.
nr rej.: A-701 z 30.07.1986
Zdjęcie nr 1

Synagoga Tempel w Krakowie (Kazimierz) – elewacja frontowa

Współpraca z P.P.„Kompleksowa rewaloryzacja obiektów zabytkowych” dr inż. H. Pachli  – 1995 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

    Ratusz w Jeleniej Górze – elewacje (piaskowiec, sztuczny kamień).
nr rej.: 624/J z 26.03.1980; 31.12.1997
Zdjęcie nr 1

Ratusz w Jeleniej Górze – elewacje

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą "Konserwacja Zabytków" mgr A. Piotrowskiego i E. Kosakowskiego  – 1995 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

    Wawel – Gabinet Holenderski i przedsionek – dekoracja stiukowa i malarska sklepień.
nr rej.: A-7 z 20.02.1933 /zamek/
Zdjęcie nr 1

Wawel – Gabinet Holenderski i przedsionek

Współpraca z firmą "Konserwacja Zabytków" mgr A. Piotrowskiego i E. Kosakowskiego – 1995/96 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

    Kościół św. Piotra i Pawła w Krakowie – fasada zachodnia (dolomit, wapień jurajski, wapień pińczowski).
nr rej.: A-4 /25.02.1931/ 30.01.1973
Zdjęcie nr 1

Kościół św. Piotra i Pawła w Krakowie – fasada zachodnia

Kierownik zespołu konserwatorskiego – współpraca z firmą "Konserwacja Zabytków" mgr A. Piotrowskiego i E. Kosakowskiego – 1994 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

    Katedra Wawelska – fasada zachodnia oraz kaplica św. Trójcy – elewacje kamienne (wapień jurajski, wapień pińczowski).
 nr rej.: A-7 z 28.03.1931 /katedra/
Zdjęcie nr 1

Katedra Wawelska – fasada zachodnia oraz kaplica św. Trójcy

Praca w zespole konserwatorskim mgr A. Rachtana – firma „Rachtan” Art Restauro sp. z o. o. – 1993 r.
CZYTAJ WIĘCEJ