Projekty i programy konserwatorskie


    „Propozycja aranżacji zachowanego fragmentu bramy wjazdowej budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Westerplatte 19 w Krakowie”. [opr. dla AC Konserwacja Zabytków s. c. Piotrowski, Kosakowski], 1998 r.

    „Program renowacji Pomnika Żołnierzy 12 Pułku Piechoty usytuowanego przed budynkiem byłych koszar wojskowych w Wadowicach przy ul Lwowskiej”. 2001 r.

    „Program prac konserwatorskich kotła nr 8 z dawnej kotłowni Elektrowni Tramwajowej przy ul. Przyokopowej 28 w Warszawie - obecnie Muzeum Powstania Warszawskiego” (opr. z dr inż. E. Nosek). 2005 r.

    Program prac: „Konserwacja elewacji kamienicy przy Placu św. Ducha 4 w Krakowie”. 2006 r.

    Program prac: „Konserwacja i renowacja zabytkowego ogrodzenia Kościoła św. Mikołaja w Krakowie” 2006 r.

    Program prac: „Konserwacja zespołu pałacowego na Woli Justowskiej w Krakowie – tynki elewacji willi Decjusza, tynki elewacji oficyny” 2006 r.

    Program prac: „Konserwacja i renowacja elewacji frontowej i tylnej kamienicy przy ul. Kwiatowej 2 w Poznaniu.” 2006 r.

    Program prac: „Konserwacja elewacji frontowej kamienicy przy ul. Za groblą 3/4 w Poznaniu (dla Pracowni Architektury „Gandalf”, mgr inż. arch. Przemysław Matysiak, ul. Szewska 5, 64 - 100 Leszno.) 2006 r.

    Program prac: „Konserwacja i renowacja elewacji kamienic przy ul. Mokotowskiej 61 i Wilczej 5 w Warszawie (opr. z mgr M. Wida) 2006 r.

    „Program prac konserwatorskich dla prac elewacyjnych na budynku nr 5 c na terenie Szpitala specjalistycznego im. Dr Józefa Babińskiego w Krakowie przy ul. Babińskiego 29.” 2007 r.

    Program prac: „Konserwacja i renowacja elewacji frontowej Kamienicy przy ul. Lubicz 22 w Krakowie” 2007 r.

    „Program prac konserwatorskich i renowacyjnych dla Teatru Miniatura w Krakowie, plac św. Ducha 2” 2007 r.

    „Program prac konserwatorskich i remontowych fragmentu polichromii fasety i ściany widowni oraz korytarza III piętra Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie” 2007 r.

    „Program prac konserwatorskich Garderoby Ludwika Solskiego i remontowych pomieszczeń technicznych skrzydła południowego Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie”. 2007 r.

    „Program prac konserwatorskich pozostałości kaponiery północnej Bastionu V „Lubicz” w Krakowie – propozycje technologiczne i aranżacja ekspozycji” (opr. z mgr. J. Olesiakiem) 2007 r.

    „Program prac konserwatorskich i remontowych. Uzupełnienie do projektu remontu elewacji zabudowań kościelno-klasztornych sióstr Klarysek w Starym Sączu”. 2007 r.

    „Ramowy program prac konserwatorskich dotyczący klasztoru sióstr Klarysek w Starym Sączu. Kontynuacja prac rozpoczętych w 2007 roku w ramach kompleksowej koncepcji renowacji zabudowań i murów klasztornych”. 2008 r.

    Program prac: „Konserwacja i renowacja elewacji frontowej kamienicy przy ul. Jabłońskich 6 w Krakowie” 2008 r.

    Program prac: „Konserwacja i renowacja elewacji „Domu Kromera” w Bieczu” 2009 r.

    Program prac: „Konserwacja i renowacja elewacji „Domu z basztą w Bieczu” (dla: id biuro projektów przechera, strożek, śnieżek, Plac Mariacki 3/6 31-157 Kraków). 2009 r.

    „Wytyczne konserwatorskie dla elewacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu, ul. Grodzka 22” (dla „de Facto” pracownia projektowa mgr inż. arch. Piotr Wiśniewski) 2009 r.

    „Program prac konserwatorskich - Remont elewacji frontowych oraz podwórkowych budynku położonego przy Placu Szczepańskim 6 / ul. Reformackiej 3 oraz wymiany pokrycia dachu budynku frontowego przy Placu Szczepańskim 6” [opr. dla MTWW ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp. Komandytowa (dawniej: Twardowski Wokan Studio Projektowe s.c.) ul. Szlak 16a/1 31-161 Kraków, ul. Św. Krzyża 11/3 31-028 Kraków] 2009 r.

    Program prac: „Konserwacja i renowacja elewacji frontowej kamienicy „Pod złotym karpiem” w Rynku Głównym 10 w Krakowie”. 2009 r.

    Program prac konserwatorskich – „Remont elewacji podwórkowych, klatki schodowej, sieni przejazdowej oraz pokrycia dachu budynku przy Rynku Głównym 29” [opr. MTWW ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp. Komandytowa (dawniej: Twardowski Wokan Studio Projektowe s.c.) ul. Szlak 16a/1 31-161 Kraków, ul. Św. Krzyża 11/3 31-028 Kraków] 2009 r.

    Program prac konserwatorskich „Remont elewacji frontowych kamienicy przy Rynku Głównym 41 i ul. św. Jana w Krakowie (Gmach dawnego wiedeńskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Feniks”” [opr. MTWW ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp. Komandytowa (dawniej: Twardowski Wokan Studio Projektowe s.c.) ul. Szlak 16a/1 31-161 Kraków, ul. Św. Krzyża 11/3 31-028 Kraków] 2009 r.

    Program prac konserwatorskich – „Remont elewacji frontowych oraz wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami budynku przy l. Szewskiej 24/24A („Zalipianki”) [opr. MTWW ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp. Komandytowa (dawniej: Twardowski Wokan Studio Projektowe s.c.) ul. Szlak 16a/1 31-161 Kraków, ul. Św. Krzyża 11/3 31-028 Kraków] 2009 r.

    „Program prac konserwatorskich dotyczący remontu hallu głównego oraz reprezentacyjnej klatki schodowej w budynku głównym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego usytuowanego przy ul. Basztowej 22 w Krakowie” 2009 r.

    „Projekt nowych drzwi oddzielających klatkę schodową od korytarzy bocznych I piętra w budynku głównym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego usytuowanego przy ul. Basztowej 22 w Krakowie” 2009 r.

    „Program prac konserwatorskich i remontowych dla elewacji frontowej i tylnej kamienicy przy ul Westerplatte nr 12 w Krakowie” 2009 r.

    „Elementy fortyfikacji Miasta Zamość. Program prac konserwatorskich dla elementów murowych, kazamat i dwóch obiektów wojskowych (opr. z mgr M. Wida, dla REDAN BIURO PROJEKTOWO – INŻYNIERSKIE sp. z o.o. Ul. Jagiellońska 69, 70 – 382 SZCZECIN) 2009 r.

    „Program prac konserwatorskich przy elewacji zachodniej skrzydła południowego w Zespole klasztornym Opactwa cystersów w Mogile, Kraków – Nowa Huta, ul. Klasztorna 11” (uzupełnienie do programu opracowanego przez mgr Katarzynę Magrysiewicz Dobrzańską) 2010 r.

    „Konserwacja i renowacja elewacji i klatki schodowej zabytkowej willi przy ul. Starowiślnej nr 89 w Krakowie”. [opr. MTWW ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp. Komandytowa (dawniej: Twardowski Wokan Studio Projektowe s.c.) ul. Szlak 16a/1 31-161 Kraków, ul. Św. Krzyża 11/3 31-028 Kraków] 2010 r.

    „Konserwacja trzech pomieszczeń (sekretariatu i gabinetów dyrektorskich) na parterze Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie ul. Westerplatte 9”. (Uzupełnienie do programu M. Sawickiego – kontynuacja prac). 2010 r.

    „Program prac konserwatorskich klatki schodowej w kamienicy przy ul. Ariańskiej 18 w Krakowie” 2010 r.

    Program prac: „Konserwacja wnętrza XVIII w. Kaplicy p.w. św. Rozalii w Niedzicy” 2011 r.

    Program prac: „Propozycja ekspozycji zabytkowego portalu kamiennego wejścia do wejścia do wieży I p.” 2012 r.

    Program prac: „Konserwacja i renowacja elewacji „Kamienicy Czyncielów” w Rynku Głównym nr 4 w Krakowie” 2012 r.