Praca Dyplomowa


Przedmiotem niniejszej pracy była konserwacja gipsowych rzeźb "Kozicy" Ludwika Pugeta oraz "Aktu żeńskiego" Jacka Pugeta.

    

Rzeźby wymagały przeprowadzenia pełnej konserwacji techniczno - estetycznej, co w przypadku gipsowych odlewów nie jest łatwe ze względu na ich budowę. Należy zaznaczyć, że sposoby i metody konserwacji gipsu są ciągle niedoskonałe i wymagają dalszych opracowań.

Konserwację rzeźb poprzedzono wykonaniem badań specjalistycznych oraz prób na makietach gipsowych, których celem było opracowanie metody i dobór środków do odczyszczania powierzchni gipsowych, wybór substancji sklejającej gips, opracowanie metody usunięcia produktów korozji ze struktury gipsu oraz metody resekcji stalowej konstrukcji łącznie z zabezpieczeniem powierzchniowym gipsu.

W efekcie wykonanych prac przywrócono "pierwotny" wygląd rzeźb, usunięto lub w znaczny sposób ograniczono główną przyczynę zniszczeń - skorodowaną konstrukcję stalową.

W przypadku rzeźby “Kozica” wykonano częściową resekcję konstrukcji celem wprowadzenia nowej nierdzewnej, a w przypadku “Aktu żeńskiego” wymontowane pręty stalowe odrdzewiono, zabezpieczono antykorozyjnie i osadzono ponownie. Sklejono luźne fragmenty rzeźb, uzupełniono ubytki. Odczyszczono powierzchnie z brudu i kurzu oraz usunięto produkty korozji ze struktury gipsu. Zniszczono żywotność mikroorganizmów. Wykonano drobne scalenie kolorystyczne niektórych kitów. Uzyskano możliwość pełnej ekspozycji obiektów.

Mam nadzieję, że praca ta w znaczny sposób wpłynie na pogłębienie wiedzy w zakresie konserwacji rzeźb gipsowych.